ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมทต.รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ

เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ