ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 65 พฤษภาคม - กรกฎาคม 65 (ฉบับเพิ่มเติม)

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ