กระดานข่าว
 

รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ มีความประสงค์รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาฯ โทร ๐-๗๕๖๒-๓๔๐๒ ต่อ ๓๐๒ หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา โทร ๐๘-๖๒๗๑-๐๘๑๘
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน