กระดานข่าว
 

รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาฯ โทร 0-7562-3402 ต่่อ 302 หรือ หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา โทร 08-6271-0818
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน