กระดานข่าว
 

อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ

รับโอนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผอ.กองช่าง
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน