ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2567

กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ