ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย

อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย
1.นักทรัพยากรบุคคล
2.นิติกร
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นักวิชาการสาธารณสุข
สนใจติดต่อ 075-666613
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน