ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่   ราคากลาง