ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่