ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้ง อปท ที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดื

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ