ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ห้องเรียนอัจฉริยะ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ห้องเรียนอัจฉริยะ

เอกสารแนบ :

ใบโอนจัดสรร