ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยภายใต้โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยภายใต้โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ :

ประกาศ