ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ   รายงานการประชุม