ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ   แผนการตรวจ   เอกสารที่ต้องเตรียม   แบบ1   แบบ2   แบบ3