ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่อปท. ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน ข้อมูล ณ มิถุนายน 2566

บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่อปท. ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2566

เอกสารแนบ :

ตำแหน่งทั่วไป   ตำแหน่งวิชาการ   ตำแหน่งครูผู้ช่วย