กระดานข่าว
 

รับโอนนักวิชาการศึกษา

ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 4-5/ 6 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานเทศบาลท่านใดมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสผ๏ฟฝาน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน