Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
บุคลากร
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
     
  นางสาววราภรณ์  พูลวาสน์  
  นางสาววราภรณ์ พูลวาสน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
     
นายธรรมรัตน์ เม่งบุตร   นางสาวพนิดา บัวโท
นายธรรมรัตน์ เม่งบุตร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
  นางสาวพนิดา บัวโท
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
     
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!