Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2018-01-31] อบต.เขาคราม เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน 512)
  [2017-12-13] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร (อ่าน 143)
  [2017-11-16] ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม (อ่าน 160)
  [2017-11-16] ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 (อ่าน 146)
  [2017-11-14] สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 328)
  [2017-10-06] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม (อ่าน 247)
  [2017-09-21] ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 (อ่าน 197)
  [2017-09-21] ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 (อ่าน 221)
  [2017-08-22] ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 251)
  [2017-08-22] ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 237)
  [2017-07-03] โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ่าน 246)
  [2016-11-03] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (อ่าน 419)
  [2016-11-03] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (อ่าน 287)
  [2016-10-19] เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (อ่าน 357)
  [2016-10-14] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ (อ่าน 340)
  [2016-10-12] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (อ่าน 313)
  [2016-06-03] ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส (อ่าน 707)
  [2015-09-14] ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว (อ่าน 525)
  [2015-09-14] ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA (อ่าน 582)
  [2015-08-21] การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม (อ่าน 486)
  [2015-05-07] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 533)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 581)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 465)
  [2015-03-26] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 (อ่าน 536)
  [2015-03-05] ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ (อ่าน 470)
  [2015-02-10] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (อ่าน 490)
  [2015-02-04] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 422)
  [2014-06-25] เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ (อ่าน 870)
  [2014-05-12] อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 542)
  [2014-05-08] อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 468)
  [2014-01-20] ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  (อ่าน 934)
  [2014-01-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห (อ่าน 770)
  [2014-01-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  (อ่าน 689)
  [2011-12-22] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 1891)
  [2011-03-31] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ (อ่าน 1818)
  [2010-11-09] เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน (อ่าน 1896)
  [2010-03-26] องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน (อ่าน 1417)
  [2009-11-09] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล (อ่าน 3623)
  [2009-11-04] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจำบลจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค (อ่าน 2822)
  [2009-09-04] ผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 1379)
  [2009-09-04] การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) (อ่าน 2145)
  [2008-07-12] ทดสอบ test (อ่าน 2506)
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
20679
Users online
04
Page loadtime:
0_5744